„Erasmus+“ seminaro įžvalgos ir rezultatai

Deimantė Karaliūtė, Jovita Šimkūnaitė, Daiva Pašvenskaitė

Sakoma: „Laimingi žmonės laiko neskaičiuoja“. Taip galima apibūdinti tris pažintinio vizito dienas Danijoje. Rugsėjo 30 d. – spalio 2 d. Odensės mieste vyko „Erasmus+“ tarptautinės bendradarbiavimo veiklos pažintinis vizitas „The role of guidance and counselling in planning further education, training and career for pupils in secondary and upper secondary education“, kuriame dalyvavo ir trys dalyvės iš Lietuvos: Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos psichologė Jovita Šimkūnaitė, Kauno „Santaros“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Deimantė Karaliūtė ir Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos psichologė Daiva Pašvenskaitė. Pažintinį vizitą organizavo Danijos mokslo ir aukštojo mokslo agentūra (angl. Danish Agency for Science and Higher Education). Per seminarą pagrindinis dėmesys buvo skiriamas ugdymo karjerai temai dirbant su 13–16 metų jaunimu.

 

Vizito veiklos programa buvo ypač intensyvi. Daug vertingos informacijos gavome apsilankę Danijos mokyklose – pagrindinėje ir tarptautinėje. Karjeros ugdymo jaunimo centro konsultantai supažindino su savo šalies jaunimo profesinio orientavimo aktualijomis. Buvo pristatomi įvairių projektų rezultatai. Taip pat sužinojome apie Danijos švietimo sistemą, kurioje ypač daug dėmesio skiriama mokinio individualybei atsiskleisti, polinkiams ir interesams išsiaiškinti. Mokslas Danijoje privalomas nuo 6 metų. Visose mokyklose ugdymas organizuojamas taip, kad mokiniai galėtų siekti savo tikslų, derinamos žinios ir praktika paremtas mokymasis. Mokiniai nuolat yra vertinami, mokytojai rengia individualius planus, kurie kaskart atnaujinami. Daugumos dalykų nacionaliniai testai organizuojami internetu 2 ir 8 klasėse. Mokyklos baigimo egzaminai yra laikomi 9 klasėje. Dauguma mokinių, baigdami 9 klasę, rengia projektinį darbą.

 

Karjeros ugdymas – itin svarbi Danijos švietimo sistemos dalis. Mokiniai ruošiami priimti svarbius pirmuosius švietimo ir profesinius sprendimus. Karjeros mokymo dalykas yra privalomas visose mokyklose, už jo organizavimą atsakingos mokyklos ir Karjeros ugdymo jaunimo centrai. Šių centrų paskirtis padėti mokiniams pereiti iš vienos pakopos į kitą, supažindinti su įvairiomis galimybėmis tiek akademinėje, tiek profesinėje srityse. Lankantis keliose Danijos mokyklose buvo įdomu tai, kad mokiniai jau nuo 7 klasės renkasi vietines įmones, kur galėtų susipažinti su tam tikromis specialybėmis, rengia projektus ir reflektuoja klasėse. Tai, anot mokinių, padeda iš arčiau pažinti darbo vietą, būti tikram priimant sprendimą po 9 klasės: ar tęsti vidurinio ugdymo programą ir siekti aukštų pasiekimų moksle, ar pasukti profesinio mokymo link… Dėmesys profesinio ir akademinio mokymosi integracijai Danijoje – akivaizdus.

Projekte dalyvavo 17 skirtingų Europos šalių atstovų, atsakingų už profesinį orientavimą. 37 dalyviai iš Airijos, Austrijos, Čekijos, Estijos, Kroatijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Norvegijos, Olandijos, Portugalijos, Slovakijos, Ispanijos, Švedijos, Suomijos, Vokietijos aktyviai įsitraukė į diskusijas ir dalijosi savo šalių bei mokyklų, profesinio konsultavimo ir orientavimo organizacijų patirtimi, praktiniais pavyzdžiais. Visi sutarė, kad svarbu auginti asmenybę, lengvai prisitaikančią darbo rinkoje ir kuriančią pridėtinę vertę savo šaliai.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.