„Erasmus+“ projekto „Pareikalauti savo ateities“ dalyvių susitikimas Kaune

Spalio 17–18 d. Kaune vyko „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo strateginių partnerysčių projekto „Pareikalauti savo ateities“ (angl. „Claim Your Future“) tarptautinis dalyvių susitikimas. Į jį susirinko partneriai iš šešių šalių: Nyderlandų, Portugalijos, Jungtinės Karalystės, Ispanijos, Vokietijos ir, žinoma, Lietuvos. Projekto partneriai – profesinio mokymo centrai, verslo inkubatoriai, nevyriausybinės organizacijos.

 

Dalyviai aptarė vykdomas veiklas, numatomus pasiekti ir pasiektus rezultatus, ateities gaires. Projekto partneriai lankėsi Kauno mokslo ir technologijų parke, susipažino su inovacijų diegimu šalyje. Svečiai dalyvavo trumpoje pažintinėje-kultūrinėje programoje Kauno mieste.

Projektas „Pareikalauti savo ateities“ turi tikslą įkvėpti mokinius valdyti pokyčius ir inovacijas savo regione. Sparčiai keičiantis pasauliui šiandien ir rytoj jaunimas turi tapti finansiškai ir ekonomiškai nepriklausomas. Kad pasiektų šią nepriklausomybę, turi plėtoti tokias savo savybes, kaip asmeninė lyderystė ir verslumo mąstymas. Jauni žmonės pripažįsta šį poreikį, taip pat ir siekį priklausyti įtraukiai visuomenei.

 

Partneriai sukurs įrankius trejų metų mokinių tobulinimosi kursui. Įrankių ir veiklų tikslas – įkvėpti jaunimą valdyti pokyčius ir inovacijas, tapti pavyzdžiu savo bendraamžiams ir didinti sąmoningumą. Mokiniai supranta, kad reikia nuolatinių investicijų į įgūdžius ir siekius. Inovacijos reikalauja sektinų pavyzdžių, tad projekto „Pareikalauti savo ateities“ tikslinė grupė bus pirmoji pokyčių karta.

Tvarus mokinių, švietimo ir valdžios institucijų, regiono verslininkų bendradarbiavimas kuria naują infrastruktūrą jaunimui sukurti nuolatinį poveikį. Projekto tikslinė grupė darys įtaką politikos ir sprendimų priėmimo procesams, kad šie veiktų ateitį. Vietos ir regionų valdžios institucijos supranta, kaip svarbu įtraukti studentus į politikos formavimo ir sprendimų priėmimo procesą. Tad dalyvaujančios organizacijos siekia prisidėti prie aukštesnio, kokybiškesnio mokslo lygio kūrimo, geresnių jaunų žmonių užimtumo ir įsidarbinimo galimybių per profesinio mokymo ir aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimą, dėmesio socialiniams verslumo įgūdžiams.

 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį pateikiamos informacijos naudojimą.

 

Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.