„Erasmus+“ projektas Šiaulių „Saulės“ pradinėje mokykloje

Ilona Ragažinskienė, Ilona Virmauskienė
,
Šiaulių „Saulės“ pradinės mokyklos mokytojos

Lapkričio 12–15 d. Šiaulių „Saulės“ pradinėje mokykloje vyko penktasis „Erasmus+“ (KA2) projekto „Inovatyvios (šiuolaikiškos) skirtingų dalykų pamokos“ (angl. „Innovative cross-curricular lessons“) dalyvių susitikimas. Jis skirtas švietimo partnerystei kurti ir gerinti. Partnerystė apima šešias valstybines mokyklas iš Turkijos, Rumunijos, Italijos, Graikijos, Bulgarijos ir Lietuvos.

 

Projekto veiklų pagrindiniai tikslai: ieškoti naujų, kūrybiškų ir įdomių mokymosi metodų, skatinti kūrybiškumą, siekti bendrauti ir bendradarbiauti, motyvuoti mokinius mokytis užsienio kalbų.

Projekte numatytos veiklos ugdo mokinių pasitikėjimą, pagarbą kitoms šalims (skirtingoms kultūroms, jų papročiams, istorijai, tradicijoms), gilina informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) žinias, padeda susirasti draugų, gilinti anglų kalbos rašymo įgūdžius bei skatina kūrybiškai ir kritiškai mąstyti.

 

Be abejo, dalyvavimas projekte naudingas ir mokytojams. Dalyvaudami veiklose, jie sužino apie šalių partnerių švietimo sistemas, gilina IKT žinias, naudoja jas pamokose, o išvykimas į kitas šalis skatina tobulinti anglų kalbos gebėjimus, didina motyvaciją, ragina dalytis gerąja patirtimi, taikyti aktyvius, šiuolaikiškus mokymo(si) metodus.

Reikia pridurti, kad projektas sustiprina ryšius tarp mokyklos ir tėvų, tėvai pastebi gerėjančią mokymo(si) kokybę, kylantį mokyklos autoritetą rajone, šalyje.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.