Emocinio intelekto ugdymo praktika Graikijos mokykloje

Ingrida Jurevičienė
,
projekto koordinatorė
Aušra Stoškienė
,
logopedė

Jau ketvirtą kartą trumpalaikiuose mokymuose susitiko tarptautinio „Erasmus+“ projekto „Collaboration to Have Abilities as New Goals of Education (C.H.A.N.G.E.)“ partneriai. Spalio 7–11 d. Kėdainių specialiosios mokyklos atstovai – mes, projekto koordinatorė Ingrida Jurevičienė ir logopedė Aušra Stoškienė, mokytojas Gytis Sarapas – dalyvavo Kalampakos vidurinėje mokykloje (Graikija) organizuotuose teoriniuose-praktiniuose užsiėmimuose. Šios mokymo įstaigos pedagogai supažindino su bendradarbiavimo strategijų taikymu pamokose ir emocinio intelekto lavinimo svarba specialiųjų poreikių mokinių savijautai ir mokymosi rezultatams.

 

Anglų kalbos mokytoja ir projekto koordinatorė Matina Ntafouli pristatė grupinio darbo organizavimo pamokoje patirtį. Sužinojome, kad, siekiant kuo geriau užtikrinti mokinių individualius poreikius, Graikijos mokyklose praktikuojama dviejų pedagogų darbo toje pačioje pamokoje sistema: mokiniai sodinami grupelėmis, kurioms tą pačią temą mokytojai dėsto skirtingais lygiais, paskui grupės bendradarbiauja, atlieka kolektyvines užduotis. Daug dėmesio šioje mokykloje skiriama mokinių, mokytojų ir tėvų emociniam intelektui lavinti. Projekto partnerių komanda dalijosi emocinio intelekto, socialinių įgūdžių ir empatijos vystymo pratimais ir žaidimais, demonstravo vaizdo medžiagą.

 

Pranešėjų gerąją patirtį pritaikysime savo mokinių ugdymo procese. Per vizitą Graikijoje buvo atkreiptas dėmesys į mokinių, turinčių autizmo spektro sutrikimų, gebėjimų komunikuoti, atpažinti jausmus ugdymą, kuriant ir panaudojant socialines istorijas.

Lankydamiesi specialiojo ugdymo įstaigoje susipažinome su čia vykdomomis profesinio ugdymo kryptimis mokykloje įkurtose mokymo laboratorijose. Stebėjome, kaip teikiama individuali pagalba labai didelių specialiųjų poreikių turintiems mokiniams per fizinio aktyvumo veiklas. Kartu su šios mokyklos auklėtiniais tapytame paveiksle atsispindėjo projekto dalyvių ir vaikų emocijos.

 

„Erasmus+“ projektai – ne tik nauja pedagoginė patirtis, bet ir kultūriniai mainai. Mus šiltai sutiko Kalampakos miesto meras, kuriam palikome ir dalelę Lietuvos – mūsų mokinių ir mokytojo Gyčio sukurtą šalies žemėlapį. Per vizitą Graikijoje susipažinome su šios šalies istorijos ir kultūros paveldu: aplankėme priešistorinę Diminio gyvenvietę, Athanasakio archeologijos muziejų Volos mieste, Heleninės kultūros muziejų Kalampakoje, Peliono kalnus… Didžiausią įspūdį paliko nepakartojami tarp žemės ir dangaus įsikūrę Meteorų vienuolynai, kuriuos galėjome stebėti tiesiog pro projekto organizatorių mokyklos langus… Džiaugiamės, kad bendraudami su projekto partneriais iš Turkijos, Rumunijos, Italijos, Lenkijos ir Graikijos patobulinome anglų kalbos žinias, išmokome keletą svarbiausių graikiškų žodžių.

 

Projektas yra remiamas Europos Komisijos, finansuojamos „Erasmus+“ programos lėšomis, kurias administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.