Baltijos keliui – 30!

Baltijos valstybės, Lietuva, Latvija ir Estija, šių metų rugpjūčio 23 d. švęs vieno didingiausių istorijos įvykių – Baltijos kelio – 30-ąjį jubiliejų. Tądien, 1989-aisiais, iki 2,5 mln. žmonių išreiškė norą būti laisvais savo valstybės piliečiais sudarę gyvą (net apie 650 km) žmonių grandinę ir taip simboliškai atskirdami Baltijos valstybes nuo Sovietų Sąjungos bei išreikšdami Baltijos tautų vienybę kelyje į Nepriklausomybę. Ši taiki akcija akimirksniu plačiai pasklido po visą pasaulį ir net tą pačią dieną įgavo savų atspalvių: per Pasaulio jaunimo kongresą Paryžiuje lietuviai, latviai ir estai surengė demonstraciją-eiseną nuo Triumfo arkos iki Laisvės paminklo. Vyko mitingai Ukrainoje ir Rusijoje. Vašingtone, prie TSRS pasiuntinybės, vyko solidarumo su Baltijos kraštais demonstracija. Po šio įvykio Lietuvos išeiviai pradėjo aktyviau remti Sąjūdžio poziciją ir veiklą atkuriant nepriklausomą valstybę. Įvairiais tuometinių įvykių atgarsiais dalijasi šiandien Lietuvoje gyvenantys ir siekiantys įsitvirtinti užsienio lietuviai studentai, kuriems tėvai ir seneliai perteikė ne faktus, bet jausmą, kai žmogų aplanko viltis, kad Tėvynė gali būti laisva ir savarankiška. Galbūt perduota meilė savo šaliai grąžino tautiečius į Tėvynę, kur, siekdami išsilavinimo, jie pasiruošę įleisti čia savo šaknis, gyventi ir dirbti Lietuvos labui. Visus juos Lietuvoje buria Vilniaus lietuvių namų Užsienio lietuvių studentų klubas (toliau – ULSK), kuris vienija lietuvių kilmės jaunimą, siejantį savo gyvenimą ir studijas su Lietuva, padeda adaptuotis vietinėje bendruomenėje, skatina pilietiškumą, aktyvumą ir siekį prisidėti prie Lietuvos gerovės puoselėjant tautines vertybes.

 

Balandžio 26–28 d., minėdami Baltijos kelio 30-metį, trisdešimt Užsienio lietuvių studentų klubo narių stiprino šio istorinio akto atminimą ir gyvą tradiciją simboliškai, fiziškai ir dvasiškai, susikibę rankomis į gyvąją grandinę kelionėje Vilnius–Ryga–Talinas prie žymiausių Baltijos šalių istorijos paminklų. Klubo narių traukiamos lietuviškos dainos ir giesmės su vėliavomis rankose išreiškė didelį džiaugsmą, pasididžiavimą ir padėką tuomet dalyvavusiesiems masinėje taikioje manifestacijoje, turėjusioje didelę reikšmę visų trijų tautų Atgimimui!

Pažintinėje kelionėje po Baltijos šalis „Baltijos keliui – 30!“ studentai turėjo galimybę gilinti žinias apie nepriklausomybės atkūrimo laikotarpį Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse, atpažinti istorijos, kultūros, švietimo ir socialinius Baltijos valstybių panašumus ir skirtumus. Rygoje aplankytame Latvijos okupacijos muziejuje studentai galėjo palyginti 1940–1991 m. Lietuvos ir Latvijos istorijas, sužinoti, kaip tuo pačiu metu panašūs įvykiai klostėsi kaimyninės Latvijos teritorijoje ir kokius sprendimus priėmė tuometinė Vyriausybė, kaip į visa tai reagavo Latvijos piliečiai. Požiūris iš įvairių perspektyvų leidžia turėti platesnį įvykių supratimą, o gido muziejuje ne kartą minėti visų trijų Baltijos šalių vardai pabrėžia, kad šiuos įvykius mes išgyvenome kaip viena valstybė.

 

ULSK nariams pasirodė įdomu tai, kad, 1991 m. Sovietų kariuomenei ir specialiesiems daliniams užimant televizijos bokštą Vilniuje, apie tai sužinoję estai ir latviai kuo skubiau pasirūpino savo televizijos bokštų apsauga. Jie lygiai taip pat su laužais ir tautinėmis giesmėmis saugojo Rygos ir Talino televizijos bokštus. Ekskursijoje Talino televizijos bokšte studentai išgirdo dar vieną faktą, kad jo darbuotojai ir žurnalistai užsibarikadavo pačiame viršuje, o tarp lifto durų įstatė įrankių dėžutes, kad Sovietų armijai, užimant televizijos bokštą, tektų įveikti 1000 laiptelių!

Be visų kelionėje aplankytų paminklų, muziejų, bažnyčių, kitų istorinės vertės objektų, užsienio lietuvių studentams didelį įspūdį paliko Rygos ir Talino senamiesčiai – grindinys, gatvelių siaurumas, pagrindinės aikštės, rotušės, atsiveriantys vaizdai nuo apžvalgos aikštelių, pilys, griuvėsių liekanos ir visa, kas unikalu ir neatkartojama. Visur juntama dvasia, kuri yra tik Baltijos šalyse, laisvės troškimas ir vienybė.

 

ULSK archyvo nuotraukos

„Į šią kelionę vykau nusiteikęs pažinti mūsų kaimynines šalis ir sužinoti, kodėl jos mums, lietuviams, tokios artimos. Mano lūkesčiai buvo išpildyti. Aplankius Rygą ir išgirdus Latvijos istoriją muziejuje, pastebėjau, kad visi vadina latvius „braliukais“, nes per visus sunkius laikotarpius ėjome petys į petį, kartu pavyko atkurti nepriklausomas valstybes. Estijoje pastebėjau, kad jų kultūra kitokia nei Lietuvos, bet kažkodėl nesijautė svetima, tai mane labai nustebino. Jei turėčiau progą pakartoti šią kelionę, tą progą su malonumu išnaudočiau, nes Baltijos kelias – tai bendra istorija, kurią reikia gerbti ir prisiminti.“ (Lenkijos lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkas, Vilniaus universiteto psichologijos studentas Raimundas Makauskas)

 

„Kiekviena kelionė su ULSK atneša kažką naujo ir suteikia gerų emocijų. O išvyka į Latviją ir Estiją iš tiesų buvo labai smagi, įdomi ir naudinga. Įgijome istorinių žinių apie šias šalis, sužinojome daug įdomių faktų.“ (Gydytojas, Vilniaus universiteto medicinos specialybės absolventas Dainius Vaičiulis)

 

Vilniaus lietuvių namų Užsienio lietuvių skyriaus inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.