Baigiamasis projekto „Vaivorykštė“ partnerių susitikimas Bulgarijoje

Daiva Jonušienė
,
Santariškių konsultacinio-mokymo centro mokytoja

Gegužės 27–29 d. Bulgarijos Dobryčio mieste vyko baigiamasis „Erasmus+“ projekto „Vaivorykštė“ (angl. „Rainbow“) partnerių susitikimas. Septynių šalių – Turkijos, Italijos, Ispanijos, Makedonijos, Rumunijos, Bulgarijos ir Lietuvos – mokytojų delegacijos paskutinį kartą susitiko aptarti dvejus metus trukusio projekto darbus, įvertinti ir apibendrinti įvairias per visą projekto laikotarpį vykdytas veiklas.

Bulgarijos tautos didvyrio vardu pavadintoje Vasilio Levskio finansų ir ekonomikos gimnazijoje projekto dalyviai skaitė skaidrėmis iliustruotus pranešimus, diskutavo, dalijosi gerąja patirtimi. Mokiniai šį kartą nedalyvavo, jų atliktus darbus pristatė mokytojai, rodydami filmukus ir fotografijas.

 

Projekto tikslas – remiantis pagrindinėmis stichijomis (žeme, vandeniu, oru ir ugnimi) skatinti domėtis ne tik savo šalies, bet ir projekto partnerių tradicijomis, papročiais, įsitraukti į įvairias menines veiklas, susipažinti su netradiciniais mokymo būdais, gerinti anglų kalbos žinias. Mokiniai turėjo galimybę atskleisti įvairius savo talentus. Pagal veiklos pobūdį projekto partneriai buvo pasiskirstę grupėmis, sudarė savotiškus klubus. Lietuva priklausė dviem klubams. Kartu su Bulgarijos partneriais Lietuvos mokiniai domėjosi liaudies tradicijomis, rinko medžiagą – sakmes, padavimus, kuriuose kalbama apie pagrindines stichijas, patys kūrė sakmes. Šie darbai buvo pristatyti partneriams. Kartu su Makedonijos mokiniais lietuviai parengė 2019 m. kalendorių, iliustruotą pagal liaudies tradicijas sukurtais dailės darbais ir fotografijomis.

 

Per visą projekto vykdymo laikotarpį projekto partneriai išbandė įvairias formalias ir neformalias ugdymo erdves, skirtingus mokymo metodus. Buvo fiksuojami rezultatai, dalijamasi gerąja patirtimi. Vyko stebėjimas ir vertinimas. Mokiniai išsakė įspūdžius ir pastabas, kaip vertina tokius metodus, ką reikėtų tobulinti, praplėsti, ko atsisakyti. Visų projekte dalyvaujančių šalių mokiniai pastebėjo, kad neformalūs mokymosi metodai daug patrauklesni. Atsiranda motyvacija mokytis, daugiau išmokstama, geresni mokymosi rezultatai. Projektinė veikla pagerino anglų kalbos žinias – tai buvo vienas pagrindinių projekto tikslų, todėl džiugu, kad jis pasiteisino. Užsiminta ir apie mažiau populiarių kalbų mokymąsi per popamokinę veiklą, bet tai jau užuominos kitam projektui.

 

Lietuvai šiame projekte atstovavo Santariškių konsultacinio-mokymo centro mokytojos – anglų kalbos mokytoja metodininkė Irma Vitukynaitė (projekto koordinatorė), chemijos vyr. mokytoja Neringa Gorskienė, pradinių klasių vyr. mokytoja Rūta Jurgaitienė ir aš, lietuvių kalbos vyr. mokytoja Daiva Jonušienė.

Kovo mėnesį projekto partneriai – šešių šalių mokytojai ir mokiniai – savaitę viešėjo Lietuvoje. Santaros vaikų ligoninės oranžerijoje vyko konferencijos, gerosios patirties sklaida. Atvykę mokiniai kartu su ligoninės mokiniais dalyvavo netradicinėse pamokose, kultūrinėse išvykose. Per viešnagės laiką, kaip ir per viešnages į kitas šalis, spėta susidraugauti, todėl šis paskutinis susitikimas buvo ypač šiltas. Pasijutome kaip viena šeima.

 

Pirmąją viešnagės dieną Bulgarijoje, rimtai padirbėję mokykloje, projekto dalyviai savivaldybėje susitiko su Dobryčio miesto meru Jordanu Jordanovu. Jis pristatė savo veiklą, papasakojo, kokį miestą norėtų matyti ateityje, atsakinėjo į klausimus. Po šio susitikimo organizuota ekskursija į Dobryčio istorijos muziejų. Išgirdome, kokią reikšmę ugnis turėjo įvairiais istorijos laikotarpiais, kaip ji buvo panaudojama.

Antrąją viešnagės dieną Bulgarijos Duboviko kaime dalyvavome tikrose tradicinėse bulgariškose vestuvėse. Prie vartų projekto dalyvius pasitiko dūdmaišiu grojantis muzikantas ir tautiniais drabužiais apsivilkusios močiutės su balta duona ir druska. Bulgarai papasakojo, kokios svarbios šios tradicijos buvo ankstesniais laikais ir kaip jų buvo laikomasi. Apžiūrėjome etnografiškai įrengtus kambarius, vyno rūsius. Du projekto dalyviai, lietuvė Irma Vitukynaitė ir ispanas Chuanas, buvo aprengti tradiciniais jaunikio ir nuotakos drabužiais ir pagal visus bulgarų papročius atšvęstos vestuvės.

 

Po pietų vyko ekskursija į Balčiko botanikos sodą, kuriame auga įvairių rūšių rožės, kiti augalai. Matėme net aukščiausius rožių medžius. Išgirdome pasakojimą apie bulgariškų rožių industriją, sužinojome, kokios jos svarbios bulgarų tautai. Augalų įvairovė, jų kvapai paskatino rinkti medžiagą integruotoms biologijos, chemijos ir anglų kalbos pamokoms. Fotografavome augalus, neaugančius Lietuvoje natūraliomis sąlygomis, su partnerių mokytojais buvo užrašinėjami augalų pavadinimai keliomis kalbomis, įvardijamos augalų gydomosios savybės. Per ribotą laiką nespėjome visko apžiūrėti: parkas apima gana didelę teritoriją, todėl kelių valandų tikrai nepakanka.

 

Trečiąją viešnagės dieną vykome į pirmąją Bulgarijos imperijos sostinę – Pliską, įkurtą 681m. Dobryčio Vasilio Levskio gimnazijos direktorius pasakojo, kad Bulgarijos valdžia prieš kelis dešimtmečius skatino atstatyti senosios sostinės gynybinę sieną. Mokiniai rinko metalą, makulatūrą, butelius ir šias lėšas skyrė Pliskos tvirtovei atstatyti. Pliskos teritorijoje dar likę VII a. vandens rezervuarų. Ekskursinė programa baigėsi Bulgarijos kurorte Varnoje, kur galėjome pasimaudyti Juodojoje jūroje.

Visus projekto dalyvius džiugino nepaprastas bulgarų svetingumas, nuoširdus bendravimas. Pamilome Bulgariją. Taip pat pamilome Ispaniją, nes bendravome su puikiais mokytojais iš Malagos, pamilome Turkiją, Italiją, Makedoniją, Rumuniją, nes patyrėme nuostabų bendrystės jausmą kartu vakarieniaudami prie bendro stalo, šokdami tų šalių šokius, dainuodami jų dainas. Projekto tikslas – naikinti barjerus tarp tautų – pasiektas.

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.