Autizmo paradoksas: sutrikimas ar leidimas į genijų pasaulį?

Laima Paulauskienė
,
Joniškio r. švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos logopedė ekspertė

Gausėjant pasaulyje, o kartu ir Lietuvoje vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, skaičiui, didžiulis iššūkis kyla mokytojams, ugdantiems šiuos mokinius bendrojo lavinimo įstaigose. Norėdami padėti mokytojams, ikimokyklinio ugdymo pedagogams, švietimo pagalbos specialistams plėtoti kompetencijas, reikalingas darbui su šiais mokiniais, sukūrėme ir įgyvendinome ilgalaikę mokymų programą, kurioje rėmėmės užsienio šalių, mūsų šalies kolegų gerąja darbo patirtimi. Į visus seminarus ir konferenciją buvo pakviesti ir tėvai, auginantys įvairiapusį raidos sutrikimą turinčius vaikus. Taip atsirado kvalifikacijos kėlimo programa „Autizmo paradoksas: sutrikimas ar leidimas į genijų pasaulį?“.

 

Dvidešimt keturių akademinių valandų mokymų ciklas prasidėjo pažintimi su Aspergerio sindromą turinčiu Tomu ir jo paskaita Joniškio Raudonojoje sinagogoje. Paskaita „Gyvai su Tomu“ sukvietė į Joniškį daugiau kaip 100 dalyvių iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių. Išgirsti Tomą buvo kviečiami ne tik mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, bet ir mokinių tėvai. Susidomėjimas didžiulis – dešimtys klausimų lektoriui po paskaitos rodė temos aktualumą šiandienai.

Kitas mokymų programos seminaras buvo skirtas pažinčiai su užsienio šalių patirtimi. Seminare „Autizmo spektro sutrikimą turinčių mokinių ugdymo patirtys užsienio šalyse“ aš, lektorė Laima Paulauskienė, supažindinau su šalių, kuriose stažavausi (Danijoje, Olandijoje ir Jungtinėje Karalystėje), darbo patirtimi, ieškojau panašumų ir skirtumų tarp mūsų šalies ir minėtų šalių patirčių.

Trečioji mokymų ciklo dalis – specialiosios pedagogės Jolitos Čiutienės seminaras „Autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymo(si) galimybės ir realijos ikimokyklinėje įstaigoje“. Lektorė praktikė pasidalijo savo sukaupta darbo patirtimi su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais. Šis seminaras sulaukė tokio susidomėjimo, kad surengėme ta pačia tema seminarą antrą kartą.

 

Mokymų dalyviai, susipažinę su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais, toliau gilino žinias, kaip reikia dirbti su autizmo spektro sutrikimą turinčiais ugdytiniais mokykloje. Programoje mielai sutiko dalyvauti Joniškio r. Gataučių Marcės Katiliūtės mokykla. Ši mokykla Joniškio rajone yra labiausiai pritaikyta ir pasiruošusi ugdyti autizmo spektro sutrikimą turinčius mokinius. Spalio 22 d. mokykloje vyko praktinis seminaras „Kolega kolegai“. Mokyklos specialistai ir mokytojai supažindino seminaro dalyvius su įstaigos erdvių pritaikymu autizmo sutrikimą turintiems mokiniams, su sėkmėmis ir sunkumais ugdant autistiškus mokinius bendrojo lavinimo mokykloje.

 

Atsiliepiant į dalyvių lūkesčius, ilgalaikės mokymų programos galutinis akcentas – gruodžio 5 d. vykusi respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Autizmo paradoksas: sutrikimas ar leidimas į genijų pasaulį?“.

Konferencijos dalyvius pasveikino Joniškio rajono švietimo centro direktorė Rasa Kelpšienė ir Gataučių Marcės Katiliūtės mokyklos direktorius Linas Česnulis. Konferencijoje plenarinius pranešimus skaitė: Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ valdybos pirmininkė Kristina Košel-Patil „Įtraukusis ugdymas: mokinio su AAS gerovė“, mokslų daktarė, Šiaulių Ringuvos specialiosios mokyklos specialioji pedagogė Margarita Jurevičienė „Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ugdymo(si) gairės“, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Vaiko raidos centro Ankstyvosios reabilitacijos skyriaus ergoterapeutė Irina Butkienė „Elgesio valdymas ir komunikacija“.

 

Antroje konferencijos dalyje Joniškio pedagoginės psichologinės tarnybos specialistė psichologė Aušra Sakalienė savo pranešime „Kartu keliaukime keliu“ pasidalijo patirtimi konsultuojant autizmo spektro sutrikimą turinčius mokinius ir jų tėvus, logopedė Laima Paulauskienė pranešime „Pradžių pradžia Joniškyje“ informavo konferencijos dalyvius apie tėvų, auginančių įvairiapusį raidos sutrikimą turinčius vaikus, pagalbos grupės veiklą Joniškio rajone nuo 2013 m., supažindino su penkerius metus vykdytu projektu „Lietaus vaikai“.

Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos muzikos mokytoja Edita Rudienė savo pranešime išreiškė mintį, kad autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų nenuvertina, o priešingai – teigia, kad jie gali būti labai gabūs ir talentingi.

 

Vieno iš mokinių mama Sima susirinkusiems tėveliams ir pedagogams pasakojo asmeninę patirtį, kaip galime įveikti iššūkius keliaujant.

Švietimo centro metodininkė, viena iš šios programos kūrimo iniciatorių Dainora Danilevičienė savo pranešime apibendrino visą ilgalaikę kvalifikacijos kėlimo programą ir numatė tolesnes gaires šiai temai plėtoti.

Konferencijoje darbo patirtimi dalijosi ir kitų Lietuvos miestų pedagogai. Mokykloje vyko literatūros ir metodinių priemonių paroda, skirta darbui su autizmo spektro sutrikimą turinčiais mokiniais.

 

Ilgalaikėje mokymų programoje dalyvavo 265 dalyviai iš Šiaulių, Plungės, Naujosios Akmenės, Pakruojo, Mažeikių, Anykščių ir Joniškio.

Programa sėkmingai įgyvendinta, žinių ir patirčių bagažas kaupiasi, bet lieka atviras klausimas „Autizmas – sutrikimas ar leidimas į genijų pasaulį?..

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.