Autizmas: kasdienybė, iššūkiai ir galimybės

Eglė Mačinskienė
,
Panevėžio ikimokyklinių mokyklų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pirmininkė

Pastaruoju metu vienas aktualiausių ir dažnai aptariamų klausimų pedagogų ir švietimo pagalbos teikėjų bendruomenėse – autizmo spektro sutrikimai (arba tiesiog autizmas). Įvairūs pasisakymai, straipsniai, medikų ir kitų specialistų, tėvų, kurie augina vaikus, turinčius autizmo spektro sutrikimų, komentarai šia tema dažni ir viešojoje erdvėje, spaudoje. Tiesa, autizmas dabartiniame pasaulyje yra nebelaikomas liga. Tai įvairiapusis raidos sutrikimas, kurį turintys vaikai yra įvairiomis priemonėmis ir būdais ugdomi. Svarbiausia – kuo anksčiau atpažinti sutrikimo požymius ir pradėti tinkamai ugdyti tokį ypatingą vaiką.

 

Tam, kad dar kartą „susipažintų“ su autizmu ir jo ugdymo būdais bei priemonėmis, Panevėžio ikimokyklinių mokyklų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelis spalio 29 d. miesto ir rajono pedagogus, švietimo pagalbos teikėjus sukvietė į pokalbį-diskusiją „Autizmas: kasdienybė, iššūkiai ir galimybės“.

Renginyje dalyvavo Agnė Gustė, gyvenanti Airijoje ir auginanti 9 metų autizmo spektro sutrikimą turintį sūnų, knygos „Autizmas: 365 kitokios dienos“ autorė. A. Gustė buvo nusiteikusi atviram pokalbiui, diskusijai. Jos tikslas – suteikti kuo daugiau žinių iš savo asmeninės patirties tėvams, specialistams, švietimo įstaigų vadovams, visiems tiems, kurie yra neabejingi ir nori daugiau sužinoti apie autizmą. Autorė pasakojo apie tai, ko išmoko iš savo ypatingo vaiko, kokiose terapijose dalyvavo, kaip tai darė įtaką jo raidai, elgesiui, bendravimo įgūdžiams ir santykiui su aplinka. Paprastai, suprantamai pasidalijo savo asmenine kasdiene patirtimi, iššūkiais ir galimybėmis, atsakė į dalyvių klausimus.

 

Kitoje renginio dalyje vyko vaiko raidos sutrikimų terapijos ir konsultacijų centro „Penki pojūčiai“ sensorinės įrangos demonstracija. Centro įkūrėjai – sensorinės įrangos ir pirmųjų lietuviškų pasunkintų priemonių „ARTI“ kūrėjai. Jie savo veikla sujungia sensorinių technologijų ir psichikos sveikatos sritis. Sensorinę įrangą pristatė „Penki pojūčiai“ vadovė Gabrielė Tervidytė. Sensorinė įranga – inovatyvi, audiovizualinius jutimus stimuliuojanti technologija, naudojama darbui su vaikais ar suaugusiaisiais. Ji leidžia valdyti patalpos šviesas, garsus iš TV ekrano arba projektoriaus. Didelė sensorinės įrangos dalis skirta ugdomiesiems žaidimams, skatinantiems kognityvinį vystymąsi. Stimuliuojant pojūčius, per juos kuriant teigiamus emocinius santykius ir ugdant naują suvokimą, vaikai gali drąsiau ir lengviau bendrauti su išoriniu pasauliu, valdyti emocijas ir elgesį, reakcijas. Tai puiki priemonė specialistams, pedagogams giliau pažinti savo ugdytinius, jiems padėti prisitaikyti prie naujos aplinkos, iššūkių, susikaupti, nusiraminti ir atsipalaiduoti, pažinti vienas kitą ir plėtoti socialinius įgūdžius, tai ypač aktualu dirbant su autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais.

Įranga tinkama naudoti švietimo, socialinėse įstaigose arba namuose, lengvai integruojama turimoje aplinkoje per kelias minutes. Reikia tikėtis, kad vis daugiau švietimo ir socialinių įstaigų Lietuvoje įvertins šios įrangos reikalingumą ir planuodamos lėšas teiks prioritetą būtent šiai priemonei įsigyti.

 

Pokalbyje-diskusijoje dalyvavo daugiau nei 50 dalyvių. Tikime, kad visi dalyviai po A. Gustės pasakojimo ir perskaitę jos knygą pakeitė požiūrį į autizmą, išklausę G. Tervidytės, patikėjo, kad turėdami sensorinę įrangą savo darbo vietoje tikrai sustiprintų ir pagerintų ugdymo kokybę, dirbdami su specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčiais vaikais.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.