„Aš – jaunasis mokslininkas“

Rasa Kildonavičienė
,
auklėtoja metodininkė

Nacionalinei švietimo agentūrai pateikus informaciją apie vykdytas sėkmingiausias veiklas STEAM mokslų srityse, Šiaulių lopšelis-darželis „Bangelė“ buvo įvertintas – tapo Lietuvos STEAM tinklo mokykla. Džiaugiamės ir didžiuojamės šiuo įvertinimu.

 

Ugdomosiose veiklose STEAM metodikos elementus taikau jau kelerius metus. STEAM ugdymas vyksta per kasdieninę rutiną, žaidimus, veiklą natūralioje ir netradicinėje aplinkoje, projektus. Vaikai kviečiami eksperimentuoti, tyrinėti ir vieną pasirinktą temą išanalizuoti skirtingų dalykų (gamtos mokslų, matematikos, inžinerijos, technologijų ir menų) kontekste.

 

Dalyvaudama „eTwinning“ projektuose, buvau pakviesta prisijungti prie tarptautinio „eTwinning“ STEAM projekto „Aš jaunasis mokslininkas“ („I’m a young scientist“). Projektas skirtas 3–10 metų amžiaus vaikams, kurio tikslas – ugdyti vaikų kūrybiškumą, iniciatyvumą ir verslumą, formuoti inovacijų kultūrą, didinti susidomėjimą gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija ir matematika. Projekto partneriai – Lietuvos, Turkijos, Bulgarijos mokyklų pedagogai.

Įgyvendinome daugybę projekte numatytų veiklų: kūrėme projekto logotipą, rengėme pristatymus apie savo ugdymo įstaigą, grupę, atlikome įvairius bandymus, eksperimentus, komentavome, kaip sekėsi, apibendrinome, rengėme susitikimus virtualioje erdvėje, patirtais įspūdžiais, atradimais, patyrimais, tyrinėjimais dalijomės su „eTwinning“ projekto partneriais.

 

Dalyvavome respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM kūrybinėje laboratorijoje „Obuolys ir jo draugai“. Atlikome mažiems vaikams prieinamus ir smagius tyrinėjimus su obuoliu. Obuolį ugdymo procese panaudojome įvairiai: lietėme, aiškinomės jo savybes, rūšiavome pagal spalvas, ragavome, tyrinėjome jo sudėtines dalis (žievę, sėklas, kotelį), dalijome į dvi, keturias dalis, spaudėme obuolių sultis, panaudojome meninėje, kūrybinėje veikloje. Vykdytų eksperimentų metu vaikai padarė išvadas, kad nulupus žievę obuolys keičia spalvą, tačiau užlašinus citrinos sulčių lašų jis lieka tos pačios spalvos („citrina jį graužia“ – pasakojo vaikai). Ragavome tris obuolių rūšis: raudoną, geltoną, žalią. Išsiaiškinome, kuri rūšis skaniausia, saldžiausia, braižėme diagramą. Vaikai iš molio lipdė obuolius, susipažino su moliu, jo savybėmis. Tai puiki STEAM veikla, kuri ugdė vaikų smalsumą, motyvaciją kurti, tyrinėti, eksperimentuoti, atrasti.

 

STEAM ugdymas sudomina vaikus, įtraukia juos į veiklas, kuriose jie gali kelti klausimus, kūrybiškai tyrinėja ir sprendžia veikloje iškilusias problemas. Tam, kad tyrimas pavyktų vaikai turi susikaupti, kantriai išlaukti tyrimo pabaigos, dirbti atsargiai. Vaikai atliko tokius bandymus, eksperimentus: „Pasidaryk pats. Kristalai“ (sužinojo, kad vanduo išgaruoja, lieka tik soda, kuri susidaro kaip kristalai); „Kaip išsiveržia ugnikalnis?“ (stebėjo dviejų medžiagų – sodos ir acto – cheminę reakciją); „Spalvų žaismas“ (atliekant flomasterių chromatografiją, ugdėsi gebėjimą dirbti su pipete, išsiaiškino, kad vienos spalvos reaguoja su vandeniu, kitos su popieriumi, nupiešdamos menišką paveikslėlį); „Laivelių lenktynės“ (tyrinėjo vandens savybes, vandens paviršiaus įtempimą); „Kaip atsiranda lietus?“ (vaikai padarė išvadą, kad kuo daugiau vandens lašų, tuo sunkesnis „debesis“, kuris atpalaiduoja lašus ir pradeda lyti). Tokiu veiklų metu smagu stebėti vaikų reakcijas į vykstančius procesus.

 

Aktyviai bendradarbiauju su Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Rėkyvos filialu. Lankydamiesi bibliotekoje vaikai turi puikias sąlygas vykdyti STEAM veiklas: piešti ant šviesos molbertų, kūrybiškai veikti su šviesos stalais, prožektoriais, kompiuteriu. Tai paįvairina užsiėmimus su vaikais, taip pat jie mokosi išmaniųjų technologijų bei jų panaudojimo.

 

Projekto įgyvendinimas suteikė galimybę partneriams pasisemti idėjų, pasidalyti organizuojamų veiklų sėkme, nesėkme (kai kurie eksperimentai nepavyko), išmokti naujų dalykų ir juos pritaikyti savo darbe. Projektas dar tebevyksta, tikiuosi, kad sulauks puikaus įvertinimo, nes projekto partneriai entuziastingi, kūrybingi, aktyvūs, kupini idėjų.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.