Aktyvi pradžia darželyje

Jolanta Pažarauskienė, Jurgita Balčiūnaitė-Čėsnienė

Vaikų ugdymosi sėkmė priklauso nuo daugelio dalykų: ugdymo turinio, veiklų organizavimo pobūdžio, pedagogų ir vaikų sąveikos, bet bene svarbiausi šiame procese yra ugdymosi metodai. Jų pasirinkimą labiausiai veikia bendrosios švietimo kaitos tendencijos ir vyraujančios ugdymosi sampratos. Taip pat akivaizdus ugdymo tikslų, ugdymo turinio kaitos vaidmuo modeliuojant metodų pasirinkimą. Todėl ypač teigiamai vertintini ugdymo metodai, atitinkantys moderniosios didaktikos tendencijas, orientuoti į savarankišką, kūrybišką vaikų veiklą, pedagogų ir ugdytinių bendradarbiavimą. Ugdymosi metodų taikymas bus sėkmingas, jeigu pedagogas aiškiai supras šiandienos ugdymo tikslus, išmanys kiekvieno metodo specifiką, bus įvaldęs įvairius metodus, sies ugdymo turinį bei tikslus ir lanksčiai, kūrybiškai modeliuos savo veiklos būdus. Tėvų apklausos, vaikų stebėjimai rodo, kad ugdymosi metodai nėra patrauklūs, neskatina vaikų mokymosi motyvacijos, gerų pasiekimų. Tad nuolat kyla vis naujų iššūkių pedagogams. Jie turi būti lankstūs ir prisitaikyti prie besikeičiančių vaikų poreikių ir tėvų lūkesčių. Tačiau šie būtini pokyčiai vyksta per lėtai ir nukenčia ugdymosi kokybė. Pedagogams kyla sunkumų ieškant naujų veiksmingų ir patrauklių ugdymosi metodų.

 

Šio tikslo vedama Šiaulių lopšelio-darželio „Žiogelis“ bendruomenė parengė „Erasmus+“ programos daugiašalės tarpmokyklinės partnerystės projektą „Aktyvi pradžia darželyje“ (angl. „Active start in kindergarten“), kuris bus vykdomas 2019–2021 m. Jame dalyvauja partneriai iš Turkijos, Italijos, Bulgarijos, Rumunijos, Graikijos, Portugalijos. Projekto tikslas – aktyviųjų ugdymosi metodų paieška ir diegimas ikimokyklinio ugdymosi procese siekiant gerinti ikimokyklinio ugdymo kokybę. Įgyvendinant projektą tikimasi papildyti lopšelių-darželių ugdymosi turinį aktyviaisiais ugdymosi metodais ir gerinti ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi kokybę tarptautiniu lygmeniu.

 

Pagrindinė projekto „Aktyvi pradžia darželyje“ idėja yra tiesiogiai susijusi su Europos Sąjungos Švietimo strategija 2020 m., nes projektas orientuotas į kokybės gerinimą ir mokymosi prieinamumą. Aktyvių ugdymosi metodų įgyvendinimas skatins vaikų motyvaciją mokytis ir didins švietimo patrauklumą. Vaikų ugdymosi patirtis bus pagrįsta teigiamomis emocijomis. Šie švietimo prioritetai yra svarbūs visoms Europos Sąjungos šalims.

Projektas yra novatoriškas savo dydžiu. Aktyvūs mokymo metodai apims visas penkias ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi sritis (socialinę ir emocinę, pažintinę, sveikatos, kalbos ir komunikavimo, meninę). Galutinis projekto rezultatas – metodinis leidinys, leisiantis sukaupti daug naujų aktyvių ugdymosi metodų, todėl per tarptautinius susitikimus bus ieškoma aktyvių ir patrauklių ugdymosi metodų, kurie padės pagerinti ikimokyklinio ugdymo kokybę, tobulins profesinius pedagogų įgūdžius ir skatins gerosios patirties sklaidą.

 

Pirmasis partnerių susitikimas 2019 m. rudenį jau vyko Lietuvoje – Šiaulių lopšelyje-darželyje „Žiogelis“, kuris ir yra projekto koordinatorius. Įstaigos pedagogai su ugdytiniais svečius sveikino lietuvių liaudies dainomis, pašmaikštavimais, įteikė rankų darbo suvenyrus. Kiekvienoje grupėje svečių laukė staigmenos: vaikai ir grupės pedagogai juos vaišino šviežia duona su medumi, gira, mokė lietuvių liaudies žaidimų, šokių, ratelių, vaikai įteikė savo sukurtų suvenyrų, vyresnieji demonstravo anglų kalbos žinias. Svečiai kiekvienoje grupėje paliko savo įstaigų ugdytinių kurtų darbelių, žavėjosi erdviomis, šviesiomis darželio patalpomis, ugdymo priemonių gausa, švaria ir estetiška įstaigos aplinka.

Per susitikimą aptartas projekto aktualumas, tikslai, siekiai, projekto veiklos ir metodinis leidinys, kuriame bus surinkta apie 250–300 aktyviųjų ugdymosi metodų, skirtų ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi turiniui praplėsti. Įstaigos direktorė Sigita Saviščevienė pristatė įstaigą, supažindino su ugdymo kryptimis, sąlygomis, programomis, kalbėjo apie Lietuvos švietimo sistemą, jos prioritetus, išryškino ugdytinių ir bendruomenės pasiekimus.

 

Įstaigoje organizuotos atviros veiklos su ugdytiniais, į kurias buvo įtraukti ir projekto partneriai. Pademonstruoti aktyvūs metodai su įvairaus amžiaus grupių vaikais ne tik grupėse, bet ir muzikos, sporto salėse, lauke. Projekto partneriai žavėjosi metodų gausa ir inovatyvumu, stengėsi dalyvauti veiklose kartu su ugdytiniais, dalijosi savo patirtimi ir diskutavo, kaip matytus metodus galės pritaikyti savo darbe.

Su projekto dalyviais lankėmės Šiaulių lopšeliuose-darželiuose „Trys nykštukai“ ir „Pasaka“. Kolegos pasidalijo gerąja darbo patirtimi diegiant aktyviuosius ugdymosi metodus patirtinėje vaikų veikloje. Stebėjome vaikų veiklas grupėse ir lauke.

 

Partnerių susitikimas Lietuvoje neprailgo. Projektas suvienijo skirtingų tautybių žmones, susiradome naujų draugų, patirties, pasisėmėme idėjų. Svečiai džiaugėsi projektu ir atsiradusia galimybe keliauti, pažinti kitų šalių kultūrą, tradicijas, švietimo sistemas, tobulinti užsienio kalbos įgūdžius, tobulinti kvalifikaciją. Įstaiga, kaip projekto koordinatorė, yra pasirengusi naujovėms, netradiciniams sprendimams. Jau nekantraudami laukiame kito projekto „Aktyvi pradžia darželyje“ susitikimo, kuris vyks sausį Turkijoje.

 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, lėšomis. Šis kūrinys atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.