Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai

Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre spalio 25 d. vyko respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai“, kurios iniciatorė – Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorė Loreta Simanavičienė. Renginyje dalyvavo 120 ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo pedagogų, švietimo pagalbos specialistų iš 11 miestų, 4 rajonų, 51 ugdymo įstaigos. Konferencijos tikslas – skatinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogus, švietimo pagalbos specialistus dalytis […]

Skaityti daugiau »

Kas naujo mūsų darželiuose?

Pastaruoju metu vis dažniau kalbama, kad šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigoms skiriama pernelyg mažai dėmesio. Ypač daug diskusijų sukėlė Valstybės kontrolės atlikto ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos audito rezultatai. Tad dabar netyla kalbos apie ugdymo kokybę ir jo prieinamumą, sąlygų gerinimą. Štai Švietimo ir mokslo ministerijos 2018 m. veiklos plane ir numatyta atnaujinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinką ir turinį, pritaikant […]

Skaityti daugiau »

Ikimokyklinukų meninis ugdymas: realybė ir iššūkiai

Spalio 26 d. Lietuvos švietimo istorijos muziejuje vyko metodinė-praktinė konferencija „Ikimokyklinio amžiaus vaikų meninis ugdymas: realybė ir iššūkiai“. Kauno menų darželio „Etiudas“ 25-erių metų sukakčiai skirtos konferencijos tikslas – skleisti vertingą pedagoginę patirtį, siekiant kokybiško ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninio ugdymo. Konferencijoje dalyvavo ir pranešimus pristatė pedagogai iš Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, Alytaus, Panevėžio, Šiaulių ir Piteščio miesto (Rumunija). Visi konferencijos […]

Skaityti daugiau »

Veiklos tyrimas „Pedagogų mokėjimo mokytis kompetencija (įsivertinimo anketų analizė)“

„Suaugęs mokinys dėl mokymosi mokytis turi turėti šias būtinas nuostatas: savimotyvaciją mokytis ir ištvermę nepasiduoti, susidūrus su mokymosi trukdžiais; vidinį poreikį asmeniniam tobulėjimui ir esamos situacijos kaitai; pasitikėjimą savimi ir savivoką; teigiamą nuostatą mokytis; norą padėti kitiems; gebėjimą ieškoti kitų pagalbos“, – teigia Vilija Lukošiūnienė. Ji asmeninę individo atsakomybę už mokymosi procesą nurodo kaip pagrindinę sėkmės sąlygą (Lukošiūnienė, 2015, p. […]

Skaityti daugiau »

Švietimas yra kiekvieno žmogaus teisė

Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių komiteto narys ekspertas, nacionalinės UNESCO komisijos pirmininkas, Vytauto Didžiojo universiteto Socialinio darbo katedros profesorius Jonas RUŠKUS konferencijoje „Švietimas: Lietuvos dabarčiai ir ateičiai“ skaitė pranešimą „Įtraukusis ugdymas – šiuolaikinė pasaulinė švietimo kryptis“. J. Ruškus 30 metų dalyvauja įvairiuose švietimo analizės procesuose – pastaruoju metu ir pasauliniuose. Tarptautinės organizacijos atskleidžia, kokia yra švietimo prigimtis ir mokyklos misija: kaip švietimo pagrindą supranta […]

Skaityti daugiau »
1 2