Švietimo naujienos

View this email online

Kviečiame skaityti naujausius straipsnius:

Artimiausi švietimo, mokslo ir sporto ministro darbai

Naujasis švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius sako, kad numatyti švietimo darbai bus tęsiami, tačiau ne vienašališkai priimant sprendimus, o remiantis socialiniu dialogu su švietimo bendruomene. Artimiausių ministro darbų…

Etninė kultūra – ne tik močiučių pasakos…

Etninė kultūra – tai, galima sakyti, visa, kas mus supa. Bet pasaulis nestovi vietoje ir pamažėle vis mažiau reikšmės teikiama gimtajai žemei, mažiau įprasminama tėvynė, tradicijos, papročiai, kinta vertybinis pamatas...…

Studijų ir karjeros diena Lizdeikos gimnazijoje

„Tavo šios dienos darbas yra tavo rytdienos pakilimo durų raktas.“ Orizonas Svetas Mardenas   Pradėti ruoštis sėkmingam karjeros keliui mokiniai turėtų dar mokykloje: sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdyti kompetencijas,…

Jurgio Pabrėžos gimtadienis

Sausio 15-oji – ypatinga diena Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje, nes minime Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos gimimo metines (šiemet 248-ąsias). Turime gražią tradiciją: visi pirmų gimnazijos klasių mokiniai organizuoja integruotą istorijos,…

Kūrybinė-tiriamoji veikla su vandeniu, sniegu ir ledu

Už lango žiema, o tai tinkamiausias metas vykdyti įvairiausius bandymus ir tyrinėjimus, kurie labai papildo ugdomąjį procesą, yra įdomūs vaikams ir teikia daug gerų emocijų. Tokia veikla skatina ugdytinius domėtis…

Įkurtas inovatyvių mokytojų klubas

Panevėžio rajono švietimo centras ieško veiksmingų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo būdų ir metodų. Viena iš naujų 2019 m. idėjų – Inovatyvių mokytojų klubas. Šio klubo tikslas – suburti inovatyviais mokymosi metodais…

Gimnazijos mokiniams – stebuklingos kino pasaulio kelionės ir nuotykiai

Sausio mėnesį Radviliškio r. Grinkiškio Jono Poderio gimnazijos mokiniams ir visai bendruomenei įkurtas kino klubas. Remdamasi projekto „Kino klubai“ įgyvendinimo Jungtinėje Karalystėje rezultatais ir kitų bandomųjų projektų Europos šalyse patirtimi,…

Reikėjo berniukams padangių žydrų…

Sausio 8 d. tautos didvyrio Stepono Dariaus (tikr. Steponas Jucevičius-Darašius) tėviškėje, jo vardo mokykloje Judrėnuose, Klaipėdos rajone, minimas šio legendinio lakūno, įvairių sporto šakų pradininko Lietuvoje, Klaipėdos krašto sukilimo aktyvaus…

5–8 klasių vadovų metodinė konferencija

Klasės vadovai mokykloje turi labai daug pareigų. Organizuoja auklėjamuosius renginius (išvykas, ekskursijas, etinius pokalbius, specialistų paskaitas, konkursus, šventes, muges, vakarus, vakarones, viktorinas), socialinę veiklą, vykdo projektus: vaikai atstovauja mokyklai miesto,…

Mokyklos renginys kaip bendruomenės telkimo pavyzdys

Turbūt mažai kam kyla klausimų dėl bendruomenės reikšmės mokyklos gyvenimui. Vargu, ar bereikėtų cituoti dokumentus, statistikos duomenis ir įvairias strategijas. Bendruomenė mokyklai yra neabejotinai svarbi. Visgi ar paprasta susiburti priimant…

Kad vaikai muzikuotų

Jau penkerius metus Vilniuje veikiančio Suzuki metodo centro įkūrėja Jelena Gliaudelienė savo mokyklos tikslą įvardija taip: kad vaikai muzikuotų. Ir papildo: drauge su savo tėveliais ir mamytėmis. Tai muzikos mokykla,…

Kviečiame išbandyti jėgas ES jaunųjų mokslininkų konkurse

Mokinius nuo 14 metų kviečiame teikti tiriamuosius darbus ES jaunųjų mokslininkų konkurso nacionaliniam etapui. Konkursui priimami visų mokslo sričių darbai. Konkursas – puiki galimybė susipažinti su savo bendraamžių atliekamais tyrimais…

Muzikinis ugdymas, trunkantis nuo…

„Muzikantai, dainininkai, atletai, atėję į šį pasaulį, niekuo nesiskiria vienas nuo kito, tačiau kiekviename iš jų gabumų prasme slypi mįslė. Būtent tas bruožas ir lemia polinkius, vystymąsi, tobulėjimą, ženklesnius pasiekimus…

 
 
 
To change your subscription, click here.