Švietimo naujienos

View this email online

Kviečiame skaityti naujausius straipsnius:

Nežinojimas – geras postūmis pažinti…

Po 7-erių metų ir vėl susitinkame su Lietuvos mokytojų dalykininkų asociacijomis. Ir visa tai ne šiaip sau... Kviečiame asociacijų vadovus(-es) pokalbio tam, kad sužinotume, kaip jiems sekasi atstovauti šalies mokytojams,…

Jaunųjų dailininkų kūrybinių įgūdžių formavimas pleneruose

Rugsėjo 6–8 d. Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos mokiniai dailininkai, įgyvendindami Šiaulių miesto savivaldybės remiamo aplinkosauginio projekto „Mano žymė pasaulio drobėje...“ veiklas, savo kūrybinius įgūdžius tobulino pleneruose. Plenèras [pranc. plein…

Emocinio intelekto ugdymas – sėkmės garantas ateityje

Emocijos – tarsi įprasta, netgi įgimta kiekvieno žmogaus visumos dalis. Daugelį iš jų reikšti gebame dar kūdikystėje: šypsena, kai gera, krykštavimas, kai linksma, ašaros, kai skauda, liūdna ar nemalonu ir…

Kėdainių LIONS klubas rūpinosi mokinių regėjimu ir laisvalaikiu

Dvidešimt Kėdainių moterų LIONS klubo savanorių šią vasarą aukojo dalį savo laisvalaikio ir darbavosi bendruomenės labui. Moterys rūpinosi vaikų regėjimu ir laisvalaikiu, tėvų edukacija bei skleidė gerumą ir šilumą.  …

Speciali etatinio koordinavimo grupė prižiūrės ir teiks pagalbą dėl naujo modelio įdiegimo

Sudaryta etatinio koordinavimo grupė stebės modelio įgyvendinimą ir teiks rekomendacijas mokykloms bei savivaldybėms, kaip spręsti kylančius sunkumus, kokios yra gerosios praktikos, kurias galima plėsti kitose Lietuvos vietose. Švietimo ir mokslo…

Mokytojo veikla ir vertinimas

Pedagogų veiklos vertinimo klausimas vis dar yra diskusijų objektas. Siekiant inicijuoti diskusijas mokytojų bendruomenėse šia tema, „Mokytojo TV“ (www.youtube.com/watch?v=9bxBYJ-Plok) buvo įrašytas Švietimo ir mokslo ministerijos Pedagogų veiklos skyriaus vedėjos Vilmos Bačkiūtės pokalbis…

Švietimo centras įveikė dar vieną tarptautinį iššūkį

Pasiruošimas naujiems mokslo metams Panevėžio rajono švietimo centre (PRŠC) buvo ypatingas. Tęsdamos „Erasmus+“ KA3 programos projekto „MOV-UP“ veiklas PRŠC direktorė Jurgita Vaitiekūnienė ir pavaduotoja Renata Jankevičienė vedė tarptautinius mokymus Bulgarijos,…

Mokytojams turėtų rūpėti tik kokybiškas mokymas, o etatinį palikite administracijai  

Naujai etatinio mokytojų darbo užmokesčio tvarkai pradėjome ruoštis labai anksti. Turėjome išskirtinę galimybę, nes man teko prisidėti ir prie konsultantų būrio. Mokytojai patys galėjo siūlyti, ką galėtų nuveikti, nagrinėjome Lietuvos…

Kaip surasti save įvairovėje?

Konferencijoje pranešėjai iš Italijos, Prancūzijos, Rumunijos, Lenkijos ir Lietuvos pateiks naujausią tapatumo sampratą, apžvelgs veiksnius, kurie lemia tapatumo raidą, dalysis įžvalgomis apie galimas teigiamas ir neigiamas tapatumo formavimosi pasekmes. Multiplier…

Nauja maitinimo organizavimo tvarka ugdymo įstaigose. Kokie iššūkiai?

Vaikų maitinimo klausimas ugdymo įstaigose ypač opi tema. Nuo rugsėjo 1 d. įsigaliojo Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo nuostatos, kuriomis tikimasi užtikrinti sveikatai palankesnę vaikų mitybą, maisto saugą ir geriausią…

Pratybų sąsiuviniai mokiniams nėra būtini, mokykla turi aiškiai susitarti su tėvais

Švietimo ir mokslo ministerija dar kartą primena: pratybų sąsiuviniai nėra privalomi. Ar naudoti pratybas, nusprendžia pati mokykla arba mokytojas. Mokykla, prieš priimdama sprendimą, turi tartis su mokinių tėvais. „Mokytojai turėtų…

Tarptautinė raštingumo diena

Naujuosius mokslo metus Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos mokiniai pradėjo renginiais, skirtais Tarptautinei raštingumo dienai, kurią pasaulis švenčia rugsėjo 8-ąją. Anot dainininko Andriaus Mamontovo, „raštingumas – tai ne tik mokėjimas rašyti…

FLEX 2019–2020 Lietuva

Jungtinių Amerikos Valstijų ambasada Lietuvoje ir Amerikos Tarptautinio švietimo taryba kviečia mokinius dalyvauti FLEX programoje. Šią mainų programą remia Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybė. FLEX programa suteikia galimybę gabiems ir talentingiems…

Mokyklos patirtis ruošiantis taikyti etatinio darbo užmokesčio modelį: nė vienam mokytojui krūvis nemažėja

Etatinio mokytojų darbo apmokėjimo laukėme su nerimu. Todėl mano, kaip vadovės, užduotis buvo mokytojų etatinio darbo apmokėjimo įdiegimo procesą progimnazijoje padaryti kiek įmanoma skaidresnį ir aiškesnį. Jau birželio pradžioje sudarėme…

Vienintelis išmintingas būdas mokyti žmones – rodyti jiems pavyzdį

Spalį Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras (PŠKC) pradės dvidešimtuosius veiklos metus. Nors sėkmė dažniausiai ne metais matuojama, tačiau, kalbant apie sukauptą patirtį, laikas suteikia ypatingos prasmės. Į „Švietimo…

 
 
 
To change your subscription, click here.