4K modelis: aš kuriu, aš su kitais, aš keičiu(osi), aš kitiems

Dovilė Šileikytė
,
„Švietimo naujienų“ korespondentė

Jeigu paklaustume vaikų, ar jie nori mokytis, eiti į mokyklą, dažniausiai pradinukai atsakytų, kad taip, o kuo vyresni mokiniai, tuo didesnė tikimybė išgirsti neigiamą atsakymą. Kartą Ministro Pirmininko patarėja švietimo, mokslo ir kultūros klausimais Unė Kaunaitė apie tai kalbėjosi su penktoku, kuris aiškino, kad į mokyklą jam eiti nepatinka, o į robotikos būrelį – taip, nes būrelyje jis esą tik žaidžia. Taigi kyla klausimas, ar vaikas, dalyvaudamas neformaliojo švietimo veikloje, mokosi. Per parodą „Mokykla 2019“ U. Kaunaitė pristatė 4K modelį, kuris galėtų atsirasti mokyklose ir turėtų atspindėti tai, ką mokiniai veikia neformaliose veiklose. Vaikas pats turėtų pasirinkti veiklą, svarstyti, kodėl jis to mokosi, kodėl jam tai yra svarbu, ką tai jam duoda.

Šiuo modeliu siekiama sudaryti sąlygas visapusiškai skleistis mokinio asmenybės brandai ir individualumui, ugdyti gebėjimą planuoti savo ugdymosi rezultatus, įsivertinti ir reflektuoti pažangą, aktualizuoti formaliojo, neformaliojo vaikų švietimo programų ir savišvietos dermę. Taip pat įteisinti ir įvertinti neformaliuoju bei savišvietos būdais mokinių įgytas kompetencijas, plėtoti mokyklos ir vietos bendruomenės sąveiką, skatinti partnerystę tarp mokyklos ir viešojo valdymo, asocijuotų ir verslo institucijų, atverti naujas ugdymo karjerai galimybes ir įprasminti pilietinį dalyvavimą.

4K reiškia – aš kuriu, aš su kitais, aš keičiu(osi), aš kitiems. „Aš kitiems“ pavyzdys galėtų būti akcija „Darom“, „Aš keičiu“ – „Fridays for Future“ mitingai, kalbos apie ateitį, „Aš kuriu“ – robotikos būrelis, „Aš su kitais“ – krepšinio būrelis. Visos sritys persipina. Būtina įvairovė, kad visas šias keturias veiklas vaikai bent po truputį pabandytų, įsivertintų. Kuriant modelį remiamasi asmeniškumo arba individualumo (ypač vyresnėse klasėse, nes tikėtina, kad pradinių klasių mokiniai daugelį veiklų atliks su klase), integralumo, veiklų įvairovės principais. Tai – dar tik modelio projektas, kurį pirmiausia turėtų išbandyti kelios mokyklos – kartu su jomis modelis būtų plėtojamas.

 

Vykdant modelį turėtų dirbti koordinatoriai ir mentoriai. Koordinatorius turėtų vaikams skleisti informaciją apie modelį, padėti svarstyti apie tai, kad jiems reikia susiplanuoti veiklas, kurias norėtų atlikti ir kurios atspindėtų 4K modelį. Mentoriaus (būrelio vadovo) užduotis būtų padėti vaikui vykdyti pasirinktą veiklą – per metus pradinio ugdymo programoje ne mažiau kaip 20 val. (ne mažiau nei 5 val. kiekvienoje veikloje), pagrindinio ir vidurinio ugdymo programose – ne mažiau kaip 60 val. (ne mažiau kaip 10 kiekvienoje veiklos srityje). Dar vienas koordinatorius būtų žmogus, kuris surenka veiklos įrodymus – pradinio ugdymo programoje rekomenduojamos žodinės refleksijos ir pristatymo formos, o pagrindinio ir vidurinio ugdymo – rašytinės formos refleksija. Įrodymų kaupimo formos gali būti įvairios (nuotraukos, vaizdo įrašai, dienoraščiai, tekstai).

Išbandžius 4K modelį, jis turėtų pakeisti socialinę-pilietinę veiklą, šiuo metu privalomą kiekvienam mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio ugdymo programą. Modelio veiklą ir rezultatus ketinama fiksuoti dienyne bei brandos atestate.

Šiaulių pavyzdys 

Antroje renginio dalyje buvo diskutuojama apie modelio viziją, savo patirtimi dalijosi šiauliečiai, nes jų miesto savivaldybė sukūrė ir įgyvendina panašų modelį.

Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos direktorė Loreta Tamulaitienė pasakojo, kad Šiaulių miesto savivaldybės SKU (socialinių kompetencijų ugdymo) modelis buvo sukurtas per projektą „Lyderių laikas 2“, gavo savivaldybės bei žmonių palaikymą ir sėkmingai gyvuoja, yra privalomas visiems mokiniams, kurie kartu su socialiniais partneriais iš viso miesto dalyvauja įvairiose veiklose, apimančiose socialinį ir pilietinį ugdymą bei ugdymą karjerai. „Savivaldybė sudarė sutartis su daugiau nei 100 įmonių ir įstaigų, organizacijų, kurios sutinka priimti mokinius šioms veikloms. Modelis iš dalies remiasi tarptautinio bakalaureato, kuriame irgi numatytos 3 veiklų kryptys – veikimas, pagalba ir kūrybiškumas, patirtimi. Tokiu būdu mokiniai susipažįsta su įmonėmis, miesto infrastruktūra, pagelbsti tiems, kam reikia pagalbos, turi atlikti kūrybiškumui skirtas veiklas. Visa tai jie reflektuoja savo dienoraščiuose (kiekviena mokykla juos ir kitus planavimo dokumentus gali turėti skirtingus, taip pat pasirinkti tam tikrą skaičių valandų, kurias mokiniai turi atlikti). Mūsų mokykloje mokiniai sudaro savo planą (ką jie norėtų nuveikti, kur nuvykti), atsineša tam tikrą ataskaitą, įvertinimą apie savo įvykdytas veiklas. Pasak jų, tai itin naudinga veikla, nes išmoksta planuoti laiką, sužino, kiek mieste yra įmonių ir organizacijų, plėtojamos jų bendrosios kompetencijos. Kad toks modelis veiktų, reikia komandos – mokytojų, administracijos, palaikymo, entuziazmo“, – sakė ji.

 

Šiaulių Gytarių progimnazijos direktorius Rimtautas Pečeliūnas pastebėjo: „Bendruomenė pradeda kitaip mąstyti: kai verslas geriau pažįsta mokyklą, šiauliečius, dirbančius ne verslo srityje, truputėlį kitaip ima vertinti švietimą, vaikus. Vertinga yra „šešėliavimo“ galimybė, kai nors ir nedaug, bet suinteresuotų vaikų gali visą dieną stebėti kurio nors įmonės specialisto darbą. Tai padeda pasirinkti studijas, būsimą profesiją. Kiekvienai mokyklai skiriami savivaldybės finansuojami karjeros specialistų etatai, koordinatorius, kuris padeda mokykloms ir įstaigoms užmegzti ryšius. Sistema puikiai veikia, vaikai papildo per formaliojo ugdymo užsiėmimus įgytas žinias.“

 

DofE programos koordinatorė Laura Beganskienė pasidalijo šios programos įgyvendinimo patirtimi: „DofE programą įgyvendina 90 Lietuvos mokyklų, tai tarptautinė jaunimo apdovanojimų programa, per ją mokomasi iš patirties. Mūsų šalyje nacionaliniu lygmeniu ji veikia nuo 2014 m., o pasaulyje daugiau negu 60 metų. Tai visapusio ugdymosi programa, kai 14–24 metų jaunuoliai išsikelia asmeninio tobulėjimo tikslus tokiose srityse kaip savanorystė, įgūdžių ugdymosi dalis, aktyvi fizinė veikla, komandinė dalis – žygis gamtoje mažose grupelėse. Baigus programą pagal lygį skiriamas aukso, sidabro ar bronzos ženklelis. Pradėję nuo bronzos lygio jaunuoliai programai skiria 120 val. Jaunimas mokosi išsikelti tikslus, nuoseklumo, kryptingumo, tai suteikia pasitikėjimo savimi, nes įgyvendinus tikslus įgyjamas asmeninės galios pojūtis („Aš tai padariau“). Programa suteikia schemą, kaip tai, ką darai ar planuoji daryti, susidėlioti į schemą, struktūrą, nuosekliai siekti padedamam mokytojo.“

 

„Po brandos egzaminų kai kurie abiturientai nusimena, nes supranta, kad neįstos į norimą specialybę tik todėl, kad tądien jiems nepasisekė – nepavyko susikaupti, per daug jaudinosi ir pan. Taigi faktas, kad neformaliuoju būdu įgytos kompetencijos galėtų būti įrašomos į brandos atestatą, suteikia vilties, jog ateityje abiturientai turės daugiau galimybių“, – teigė Aistė Rinkevičiūtė iš Vilniaus universiteto studentų atstovybės.

Anot R. Pečeliūno, paaugliams svarbus pripažinimas, o dalyvaudami tokiose veiklose jaunuoliai kartais jį gauna iš tų žmonių, iš kurių net nesitikėtų, pavyzdžiui, vaikui, kurio gyvenimas nėra lengvas, žinomas verslininkas suteikia ne tik galimybę būti šalia, dirbti, bet ir būti įvertintam. „Toks modelis leidžia pasididinti šansus kažką gyvenime pasiekti tiems mokiniams, kuriems ne itin sekasi mokytis. Juk kartais gyvenime būna, kad dvejetukininkai pasiekia daugiau už pirmūnus. Taip pat ir moksliukams reikia ne tik teorinių žinių, bet ir bendravimo, lyderystės įgūdžių“, – sakė jis.

 

Baigiantis renginiui U. Kaunaitė prašė susirinkusiųjų skleisti žinią, kad kuo daugiau mokyklų bendruomenių apie tai sužinotų ir susidomėtų. Kol kas projektas – bandomasis. Mokykloms, kurios nori jame dalyvauti, reikėtų kreiptis į Laimą Rutkauskienę (el. p. Laima.Rutkauskiene@smm.lt), Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyresniąją specialistę, padedančią įgyvendinti ir kurti modelį.

 

Renatos Česnavičienės nuotraukos

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.